Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo Finansija – Financija
FINANSIJSKA – FINANCIJSKA POLICIJA

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Министарство финансија
ФИНАНСИЈСКА ПОЛИЦИЈА

FINANSIJSKA-FINANCIJSKA POLICIJA FEDERACIJE BIH I KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BIH POTPISALE SPORAZUM O OPERATIVNOJ SARADNJI

Dana 08.02.2023. godine potpisan je Sporazum o operativnoj saradnji između [...]

FINANSIJSKA-FINANCIJSKA POLICIJA FEDERACIJE BIH I KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BIH POTPISALE SPORAZUM O OPERATIVNOJ SARADNJI2023-02-08T21:17:28+00:00

Agencija za reviziju privatizacije u FBiH i Finansijska-Financijska policija FBiH potpisale Memorandum o saradnji

U petak 07.10.2022. godine, potpisan je Memorandum o saradnji između [...]

Agencija za reviziju privatizacije u FBiH i Finansijska-Financijska policija FBiH potpisale Memorandum o saradnji2022-10-08T07:31:45+00:00

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Pojačan inspekcijski nadzor na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u periodu 16.-18.09.2022. [...]

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST2022-09-19T13:51:59+00:00

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela između Finansijske-Financijske policije F BiH i Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona

Dana 17.06.2022. godine, u prostorijama Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, zamjenik [...]

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela između Finansijske-Financijske policije F BiH i Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona2022-06-22T21:30:27+00:00

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela između Finansijske-Financijske policije F BiH i Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona

Finansijska-Financijska policija F BiH ja sa Kantonalnim tužilaštvom Srednjobosanskog kantona, [...]

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela između Finansijske-Financijske policije F BiH i Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona2022-04-10T22:11:05+00:00

FINANSIJSKA-FINANCIJSKA POLICIJA F BIH I ŽUPANIJSKO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO HNŽ/K: PROAKTIVNI PRISTUP ISTRAGAMA PROTIV KORUPCIJE, FINANSIJSKOG I PRIVREDNOG KRIMINALA

Finansijska-Financijska policija F BiH ja sa Županijskim/Kantonalnim tužiteljstvom HNŽ/K Mostar, [...]

FINANSIJSKA-FINANCIJSKA POLICIJA F BIH I ŽUPANIJSKO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO HNŽ/K: PROAKTIVNI PRISTUP ISTRAGAMA PROTIV KORUPCIJE, FINANSIJSKOG I PRIVREDNOG KRIMINALA2021-12-22T13:25:04+00:00
Go to Top