Na osnovu člana 21. stav (2) Zakona o namještenicima u organima službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 49/16 i 103/21), glavni inspektor Finansijske-Financijske policije Federacje FBiH, objavljuje

Dopunu internog oglasa broj 01-02-30-1-583/23 od 11.09.2023. godine za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije BiH

Datum objave 18.09.2023. godine.