Finansijska-Financijska policija F BiH ja sa Županijskim/Kantonalnim tužiteljstvom HNŽ/K Mostar, potpisala Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela, kao rezultat aktivnosti koje je podržao Projekat Britanske ambasade u Sarajevu.

Protokol o saradnji između ove dvije institucije potpisali su glavni županijski tužitelj Tužiteljstva HNŽ/K, Zdenko Kovač i v.d. glavnog inspektora Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, Amel Topalović.

Protokol je rezultat opredjeljenja obje institucije da ojačaju saradnju u cilju provođenja proaktivnih istraga u borbi protiv korupcije, finansijskog i privrednog kriminala. Zajedničko planiranje, saradnja prije i u toku istraga je ključni pristup koji će omogućiti efikasnije gonjenje počinitelja ovih krivičnih djela.

Glavni županijski tužitelj je potvrdio da nakon sličnog dokumenta koji je potpisan sa Poreznom upravom F BiH i sa Agencijom za javne nabavke BiH, potpisivanje Protokola sa Finansijskom- Financijskom policijom F BiH potvrđuje opredjeljenje ovog Tužiteljstva da unaprijedi koordinaciju, suradnju, kao i timski rad sa agencijama za provođenje zakona, a sve u cilju efikasnije borbe protiv svih vidova financijskog kriminala i borbe protiv korupcije.

V.d. glavnog inspektora Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, Amel Topalović, istakao je da će ovaj pristup osigurati da se kapaciteti Finansijske-Financijske policije i inspektora kao ovlaštenih službenih osoba u potpunosti iskoriste za potrebe otkrivanja korupcije, privrednog kriminala i finansijskih prevara pravnih i fizičkih lica, te sudjelovanje Finansijske-Financijske policije u provođenju finansijskih istraga, što je jedan od prioriteta i Finansijske-Financijske policije Federacije BiH i Županijskog/Kantonalnog tužiteljstva HNŽ/K Mostar.

Nakon potpisivanja Protokola o saradnji sa Kantonalnim Tužilaštvom Kantona Sarajevo ranije ove godine, a sada i sa Županijskim/Kantonalnim tužiteljstvom HNŽ/K Mostar, Finansijska-Financijska policija FBiH će predmetni Protokol, kao vid dobre prakse u međusobnoj saradnji, ponuditi Tužilaštvu BiH kao i drugim tužilaštvima u Federaciji BiH, u cilju zajedničkog i koordiniranog postupanja u predmetima iniciranim od strane Finansijske-Financijske policije FBiH, a koja saradnja je preduslov kvalitetnog rada i zakonitog prikupljanja dokaza s jedne i kvalitetnih optužnica s druge strane.

Rukovoditelji institucija su izrazili svoje zadovoljstvo potpisivanjem Protokola, te su naglasili da se na ovaj način doprinosi realizaciji preporuka o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Efikasna i profesionalna saradnja agencija za provođenje zakona i tužilaštava, kako je istaknuto, zasigurno će rezultirati većim brojem optužnica u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou.

 

KABINET GLAVNOG INSPEKTORA
FINANSIJSKE-FINANCIJSKE POLICIJE FBIH