Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06,4/12, 99/15 i 9/17 –Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16)i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Finansijske-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

 

Radna mjesta:

  1. Federalni finansijski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor, Odsjek za inspekcijski nadzor Mostar – 1 (jedan) izvršilac
  2. Federalni finansijski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor, Odsjek za inspekcijski nadzor Tuzla – 1 (jedan) izvršilac
  3. Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne, informatičke, računovodstvene i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac

Objavljen: 25.05.2021. · Krajnji rok podnošenja dokumentacije: 14.06.2021.

 

Opširnije