Misija Finansijske – Financijske policije F BiH

Efikasan, efektivan, depolitiziran, stručan i nepristran inspekcijski nadzor finansijskog, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, privatizacije državnog kapitala i javnih nabavki te stručno provođenje integrisanih finansijskih istraga uz neposrednu suradnju sa građanima, privrednim subjektima, civilnim društvom, medijima te organima izvršne, zakonodavne i sudske vlasti radi zaštite javnih interesa Federacije BiH i njenih građana te osiguranja jednakih uvjeta za sve građane i pravne subjekte u skladu s ustavnim načelima.