Ostalo

Instrukcije o strukturi i upotrebi Međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)
Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor
Strategija razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole (PIFC) u Federaciji Bosne i Hercegovine
Smjernice za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika