Finansijska-Financijska policija F BiH ja sa Kantonalnim tužilaštvom Srednjobosanskog kantona, potpisala Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela, kao rezultat aktivnosti koje je podržao Projekat Britanske ambasade u Sarajevu.

Protokol o saradnji između ove dvije institucije potpisali su glavni kantonalni tužilac mr. sci. Šemsudin Fuško i v.d. Glavni inspektor Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, Amel Topalović.

Protokol je rezultat opredjeljenja obje institucije da ojačaju saradnju u cilju provođenja proaktivnih istraga u borbi protiv korupcije, finansijskog i privrednog kriminala. Zajedničko planiranje, saradnja prije i u toku istraga je ključni pristup koji će omogućiti efikasnije gonjenje počinitelja ovih krivičnih djela.

Protokolom se bliže uređuje postupanje i saradnja Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona i Finansijske-Financijske policije Federacije BiH u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela i postupanje u krivičnim i prekršajnim predmetima poštujući načelo “Ne bis in idem”.

Nakon potpisivanja Protokola o saradnji sa Kantonalnim Tužilaštvom Kantona Sarajevo, Županijskim/Kantonalnim tužiteljstvom HNŽ/K Mostar i sada Kantonalnim tužilaštvom Srednjobosanskog kantona, Finansijska-Financijska policija FBiH će predmetni Protokol, kao vid dobre prakse u međusobnoj saradnji, ponuditi Tužilaštvu BiH kao i drugim tužilaštvima u Federaciji BiH, u cilju zajedničkog i koordiniranog postupanja u predmetima iniciranim od strane Finansijske-Financijske policije FBiH, a koja saradnja je preduslov kvalitetnog rada i zakonitog prikupljanja dokaza s jedne i kvalitetnih optužnica s druge strane.