Finansijska-Financiska policija Federacije BiH oglašava prodaju rashodovanih stalnih sredstava u vlasništvu Finansijske-Financiske policije Federacije BiH.

Pojašnjenje, prodaja rashodovanih stalnih sredstava

Prodaja rashodovanih stalnih sredstava