Pojačan inspekcijski nadzor na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u periodu 16.-18.09.2022. godine

 

U periodu od 16.-18.09.2022. godine, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Finansijska-Financijska policija F BiH izvršila je pojačan inspekcijski nadzor/kontrolu iz nadležnosti Finansijske-Financijske policije F BiH, propisane odredbama člana 6. do člana 18. Zakona o Finansijskoj-Financijskoj policiji (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/95), odredbama članova 48., 51. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 47/10), sadržajem odredbi člana 3. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 72/15) a shodno odobrenom Planu rada za mjesec septembar 2022. godine.

U okviru navedene aktivnosti, ovlaštena službena lica/inspektori Finansijske-Financijske policije F BiH izvršili su ukupno petnaest (15) inspekcijskih nadzora/kontrola kod privrednih društava u Jablanica, Mostaru i Neumu.

Inspekcijskim nadzorima/kontrolama utvrđena su kršenja odredbi Zakona o deviznom poslovanju i kršenja odredbi Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, zbog čega će nadležnim sudovima biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka protiv pravnih lica i odgovornih lica u istima.

Finansijska-Financijska policija Federacije BiH će i u narednom periodu nastaviti sa vršenjem pojačanog inspekcijskog nadzora, shodno svojim zakonskim ovlaštenjima, te pozivamo sva pravna i fizička lica da svoje poslovanje usklade sa pozitivnim zakonskim propisima.