Uredbe

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju
Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem