U petak 07.10.2022. godine, potpisan je Memorandum o saradnji između Agencije za reviziju privatizacije u FBiH i Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, kao rezultat dobre saradnje dvije institucije, s ciljem olakšavanja aktivnosti, povećanja transparentnosti, te poboljšanja pristupa podacima i raspoloživoj dokumentaciji o privrednim društvima i bankama čiji je državni kapital privatiziran, kojom raspolaže ili koja je pohranjena u arhivu u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije BiH.

 U ime Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, Memorandum je potpisao glavni inspektor, Amel Topalović, a u ime Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH, direktor Vedad Duraković.

Rukovodilac Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, Amel Topalović, izjavio je da je Memorandum rezultat zajedničkog opredjeljenja rukovodstva obje institucije da dosadašnju uspješnu saradnju i razmjenu podataka i informacija podignu na jedan viši nivo. Budući da je Finansijska-Financijska policija Federacije BiH u  ranijem periodu, a shodno nadležnostima propisanim članom 7. stav 1. alineja 12. Zakona o Finansijskoj policiji-Financijskoj policiji (Sl. novine FBiH, broj: 2/95), vršila kontrolu kupovine dionica ili udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva, sva dokumentacija kao i podaci i informacije nastali u radu Finansijske-Financijske policije po izvršenom inspekcijskom nadzoru privrednih društava i banaka čiji je državni kapital privatiziran, radi provođenja i okončanja postupaka revizije, stavit će se na raspolaganje Agenciji za reviziju privatizacije u FBiH.

Direktor Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vedad Duraković naglasio je da je izuzetno zadovoljan i zahvalan današnjim potpisivanjem memoranduma o saradnji sa Finansijskom policijom FBiH, jer je ista bila savremenik dešavanja prilikom privatizacijskih procesa te da ista posjeduje značajnu količinu dokumentacije iz tog perioda, a koju prema Zakonu o reviziji privatizacije državnog   kapitala u privrednim društvima i bankama (Sl. Novine FBiH, br. 55/12) Agencija treba da revidira prilikom svoga rada. Ove dvije institucije su i do sada imale zavidan nivo saradnje, a ovim činom smo tu saradnju podigli na još viši nivo i kroz neke druge aktivnosti od kojih će obje institucije imati koristi. Samim tim, značaj i rad Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine dobit će na važnosti, čime se ostvaruje i napredak u ovoj oblasti za članstvo BiH u EU.

Na kraju je istaknuto da će potpisivanje Memoranduma zasigurno doprinijeti kvantitativno i kvalitativno većem broju uspješno okončanih postupaka revizije privatizacije od strane Agencije.