Organizaciona struktura Finansijske – Financijske policije F BiH

Amel Topalović, dipl. krim.

Glavni inspektor

Načelnik službe za inspekcijski nadzor

Jasna Gaštan, dipl.iur.

Načelnik službe za pravne, informatičke, računovodstvene i opće poslove

Mustafa Kaknjo, dipl.oec.

Šef odsjeka za inspekcijski nadzor Sarajevo

Sabit Mujkić, dipl.oec.

Šef odsjeka za inspekcijski nadzor Tuzla

Dalibor Pušić, dipl.iur.

Šef odsjeka za inspekcijski nadzor Mostar

Nermin Kereš, dipl.oec.

Šef odsjeka za inspekcijski nadzor Zenica

Nežana Božić, dipl.oec.

Šef odsjeka za inspekcijski nadzor Travnik

Nermin Hadžimulić, dipl.oec.

Šef odsjeka za inspekcijski nadzor Bihać