Vizija Finansijske – Financijske policije F BiH

Finansijska – Financijska policija je profesionalan, nepristrasan i apolitičan organizacioni dio Federalnog ministarstva finansija-financija koji obavlja efikasan inspekcijski nadzor i stručno provodi integrisane finansijske istrage kao najznačajnji i najefikasniji alat za oduzimanje nezakonito stečene imovine. Pouzdan smo partner građana, poduzetnika, civilnog društva, medija, organa izvršne vlasti i tužilaca, te važni faktor osiguranja imovinske sigurnosti građana i pravnih lica te prosperiteta i razvoja društva. Naša je vizija da ćemo naše nadležnosti obavljati u dobroj vjeri, stručno, hrabro, odgovorno, efikasno, efektivno i racionalno u skladu s propisima i postavljenim strateškim ciljevima. Primjenjujući načela i visoke standarde dobroga upravljanja i rukovođenja te brige o zaposlenicima, bit ćemo cijenjen i poželjan poslodavac mladim, stručnim i odvažnim obrazovanim kadrovima.