U skladu sa članom 52. stav 7. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22) Finansijska-Financijska policija Federacije BiH, na osnovu izjava svojih predstavnika, objavljuje

POPIS PRIVREDNIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK UGOVORNOG ORGANA ILI S NJIM POVEZANE OSOBE U SUKOBU INTERESA

1. HYDRA d.o.o. Sarajevo
2. HYDRA CONTROL d.o.o. Sarajevo
3. REAL KEM d.o.o. Konjic